F türü yetki belgeleri

F TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ

F türü yetki belgeleri ticari olarak yolcu taşımacılığı yapmak isteyen ve yapan acentelerin alması gerekli olan bir yetki belge türüdür.

Taşımanın özelliklerine göre F1 yetki ve ve F3 yetki belgesi olarak ikiye ayrılır.

F Yetki Belgesi

F1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F1 yetki belgesi için başvuranların, acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F1 yetki belgesi sahipleri sadece D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.

F2 YETKİ BELGESİ :Uluslararası ve Yurtiçi Yolcu Taşıma Acenteliği F2 yetki belgesi için başvuranların, acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. F2 yetki belgesi sahipleri sadece B1, B2, D1, D2, D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.”

Not: F1 ve F2 yetki belgesi ne sahip olan firmalar, açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

a) Beşinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri ile aynı fıkranın (b) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) F1 veya F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla yirmi adet firmayla sınırlı olmak üzere B1B2D1D2D4 ve/veya tarifeli olarak faaliyet gösteren A1 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir. D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez. Ancak, F1 yetki belgesi sahipleri B1 veya B2 yetki belgesi sahiplerinin uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetlerine aracılık edemez. Bu bendin üçüncü cümlesine aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.”

2020 Yetki belgesi ücretleri

  • F1 yetki belgesi ücreti 6.066
  • F2 yetki belgesi ücreti 9.099

Yorum Bırakınız