B TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

B TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ

Tanım: Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.
Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:
B1 YETKİ BELGESİ: TARİFELİ olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

B1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olması zorunludur. B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.

B2 YETKİ BELGESİ: TARİFESİZ olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.
B2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır. B2 yetki belgesi eki taşıt belgesine en az 10 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.


B3 YETKİ BELGESİ: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,verilir.
B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
B3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine 20 yaşından büyük olmayan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

Yorum Bırakınız