A TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

A türü yetki belgeleri

A türü yetki belgeleri

A TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

“ticari amaçla otomobille yurtiçi veya uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

A1 yetki belgesi

A1 yetki belgesi

A1 YETKİ BELGESİ

Yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara,
A1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal otomobil ile

A2 yetki belgesi Örneği

A2 yetki belgesi Örneği

A2 YETKİ BELGESİ

Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir.

A2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal otomobil ile A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması ve yetki belgesi için başvuranların söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 veya A2 yetki belgesi için başvuranların, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

A1 ve A2 yetki belgesi için başvuranların, kullanım hakkına sahip olunan ve taşımacılık faaliyetinin yürütüleceği merkezi adresi veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesisin, bu işe elverişli bağımsız bir taşınmaz olması şarttır.

B Türü Yetki Belgesi Türleri

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/1srcpsikoteknik

Yorum Bırakınız