PSİKOTEKNİK

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik değerlendirme merkezimize sağlık bakanlığı onaylı psikoteknik belgeleri verilmektedir. 

İlgili Kanun Maddesi;
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre;

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36-
d) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik Değerlendirme Raporu, bir kişinin sürücülük yapmaya uygunluğunu değerlendirmek amacıyla yapılan bir psikoteknik test sonucunda elde edilen rapordur. Bu rapor, Sağlık Bakanlığı denetimindeki kurumlar tarafından düzenlenir ve sürücü adayının bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük için yeterli olup olmadığını belirler. Rapor, genellikle bir saat süren bir psikoteknik test sonucunda uzman bir psikolog tarafından verilir.

Bu tür raporlar, özellikle Kara Yolu Trafik Kanunu ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında belirli durumlar için istenebilir. Ehliyet iadeleri, taşıt kullanacak kişilerden bu tür bir rapor talep edilebilir. Psikoteknik değerlendirme, sürücünün fiziksel ve zihinsel yeteneklerini değerlendirerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlar.

Psikoteknik belgesi Süresi Doldu Ne Yapmalıyım?

Src belgesi eğitimleri ile ilgili olarak 0 212 641 13 13 pbx nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirisiniz.

Yorum Bırakınız