PSİKOTEKNİK

Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik değerlendirme merkezimize sağlık bakanlığı onaylı psikoteknik belgeleri verilmektedir. 

İlgili Kanun Maddesi;
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre;

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36-
d) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Src belgesi eğitimleri ile ilgili olarak 0 212 641 13 13 pbx nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirisiniz.

Yorum Bırakınız