K2 BELGESİ ŞARTLAR

K2 Belgesi Şartları

K2 Belgesi Şartları

K2 Yetki Belgesi İçin Başvuranlar

Ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon/kamyonet) öz mal taşıta sahip olmaları şarttır.

K2 yetki belgesi sahipleri,

Yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal ticari taşıtları kullanabilirler. K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir. K2 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme raporuna sahip olma şartı aranır. K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)

  • b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,
  • ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,
  • d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

K2 Yetki belgesi başvurusu ve detaylar  için 0212 641 13 13 (pbx) nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

Yorum Bırakınız