T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ

T Türü Yetki Belgesi Nedir?

T Türü Yetki Belgesi

Tanım: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

T1 YETKİ BELGESİ: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

T2 YETKİ BELGESİ: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

T3 YETKİ BELGESİ: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. Ücret tarifeleri, T1 ve T3 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa, T2 yetki belgesi sahipleri tarafından ise terminalin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve bunlar tarafından “Görülmüştür” şerhi düşülür.

K Belgesi

Bizi twitter da takip edebilirsiniz.

Yorum Bırakınız