D TÜRÜ YETKİ BELGESİ

D TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

D Yetki Belgesi

Tanım: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 YETKİ BELGESİ: TARİFELİ (DÜZENLİ) olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

  • D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.
  • D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.

D2 YETKİ BELGESİ: TARİFESİZ (DÜZENSİZ) olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

  • D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.

D3 YETKİ BELGESİ: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

  • D3 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
  • D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

D4 YETKİ BELGESİ: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

  • D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
  • D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadece yetki belgesi sahibinin merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir.

 NOT: D4 yeki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt ve resmi ticari taşıtlar kaydedilemez.

Yorum Bırakınız