D TÜRÜ YETKİ BELGESİ

D TÜRÜ YETKİ BELGE TÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ

D Yetki Belgesi

Tanım: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 Yetki Belgesi

D1 YETKİ BELGESİ: TARİFELİ (DÜZENLİ) olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

  • D1 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.
  • D1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine, şoförü dahil en az 25 koltuk kapasitesine sahip ticari otobüsler kaydedilir.

D1 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

D1, D2 yetki belgelerinde Taşıtlara unvan veya kısa unvan yazdırma zorunluluğu bulunur.

D1 yetki belgesi sahipleri; birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri şarttır.

D2 Yetki Belgesi

D2 YETKİ BELGESİ: TARİFESİZ (DÜZENSİZ) olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

  • D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır.

D2 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal otobüs cinsi taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli otobüs cinsi taşıtlar kaydedilebilir.

D2 yetki belgesi sahipleri; en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri şarttır.

D3 Yetki Belgesi

D3 YETKİ BELGESİ: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

  • D3 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
  • D3 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan ticari veya hususi otobüsler kaydedilir.

D4 Yetki Belgesi

D4 YETKİ BELGESİ: Taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

  • D4 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
  • D4 yetki belgesi eki taşıt belgelerine sadece yetki belgesi sahibinin merkez adresinin bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtlar kaydedilir.

 NOT: D4 yeki belgesi eki taşıt belgelerine resmi taşıt ve resmi ticari taşıtlar kaydedilemez.

İliçi taşımalarda; talep sahibinin merkezi adresinin bulunduğu ilin İl Trafik Komisyonundan alınacak D4 yetki belgesi düzenlenmesinin o ildeki mevcut arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından bir sakıncası olmadığına dair İl Trafik Komisyonu kararının Bakanlığa sunulması şarttır.

Twitter Adresimiz: https://twitter.com/1srcpsikoteknik

Yorum Bırakınız