SRC Belgesi Nereden Alınır?

SRC Belgesi Nereden Alınır?

SRC Belgesi Nereden Alınır?

Mesleki yeterlilik olarak bilinen SRC belgesi ticari araç kullananlar tarafından alınan gerekli bir belgedir. Çoğu meslekte çalışmak için bazı şartlar nasıl bulunuyorsa, yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerinin de kendi mesleklerini yerine getirebilmeleri için SRC belgesini almaları da bir şart olarak karşımıza çıkar. SRC belgesi kısaca, işi yapacak olan kişinin işine olan yatkınlığını ve yeteneğini göstererek ve kanıtlayarak imzalı belge ile ispatlamasıdır. SRC belgesi nereden alınır sorusu ise yetkili bir eğitim kurumundan alınır olarak cevaplanabilir.

SRC belgesi nereden alınır özelinde almak için belli bir eğitim aşamasından başarılı bir şekilde geçmek gerekir. Ticari araç kullanacak olan şoförlerin bu aşamadan geçmeleri zorunlu bir durumdur. Kara yolunda ticari araç kullanacak olan kişiler SRC belgesini almaları 4925 sayılı kara yolu taşıma yönetmeliğine ve yasalara bakılırsa bir şarttır. SRC belgesi almak için eğitim aşamasından sonra bir sınava tabii olurlar. SRC belgesinin farklı türleri mevcuttur. SRC için kayıt yaptırmadan önce belge türlerini araştırarak size en uygun olan SRC belgesi türünü seçmelisiniz.

SRC Belgesi Çeşitleri

SRC belgesi nereden alınır özelinde karayolu ile çeşitli taşıma seçenekleri ve farklı özelliklere sahip araçlar bulunur. Burada sürücünün ehliyeti taşıma aracına uyan bir belge türü olması gerekir. Bir ticari araç sürücü uluslararası taşıma yapacak ise bu taşıma işi sadece yük ve eşyadan oluşuyor ise SRC3 belgesi alması yeterlidir.

SRC1 Belgesi =Uluslararası Yolcu Taşımacılığı
SRC2 Belgesi= Yurt içi Yolcu Taşımacılığı
SRC3 Belgesi= Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı
SRC4 Belgesi= Yurt içi Eşya-Kargo Taşımacılığı

SRC belgesi nereden alınır açısından bu belgelerden herhangi birini almak için sürücü mesleki yeterlilik kurs programları bulunur. Bu programların amacı kursiyerin; iş sağlığı ve güvenliğini, çevre güvenliğini, kalite ve müşteri memnuniyetinin öneminin özümsenmesi; iş organizasyonu oluşturmasını sağlamaktır.  Araçta, yolculuk öncesi sürüş hazırlıkları yapmanın önemini benimsemesi, eşya ve kargo taşıma kurallarına uyması; güvenli sürüş tekniklerini bilmesi ve uygulayabilmeleri amaçlanır.

Eşya ve kargo taşıma kurallarına hakim olunması, trafik kuralları ve cezaları hakkında bilgi sahibi olunması, davranış psikolojisinin trafiğe olan etkisini bilmeleri hakkında eğitim verilir. İletişim teknolojik araçlarını kullanabilmeleri ve harita okuyabilmeleri, tır ve kaçakçılık kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları, sürücünün, yasal sorumluluklarını ve sigorta ile ilgili konuları bilmelerini amaçlar.

SRC belgesi nereden alınır sorusu ile birlikte temel ilk yardım hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulayabilmeleri; araçları tanımaları ve ekonomik araç kullanma becerisine sahip olmaları; trafik adabı hakkında bilgili olmaları; mesleki gelişimlerini devam ettirebilmeleri beklenir. Programın uygulanmasıyla ilgili bazı açıklamalar bulunur. Bu program, yurt içi eşya ve kargo taşınması sürücü meslekî yeterlilik teorik bilgilerini içerir.

Program; kursiyerin, yurt içi eşya ve kargo taşımacılığı alanında şu anki bilgilerini geliştirerek devam etmelerini sağlar. Alanda bulunan yeni gelişmeleri takip etmeleri, alanıyla alakalı kuralları daha bilinçli ve dikkatlice yerine getirmeleri, alanı ile alakalı yapılacak olan sınavlara hazırlanmaları için hazırlanmıştır. Program uygulamasında; gösteri, gösterip yaptırma, anlatım, problemi çözme, soru ve cevap gibi teknik ve yöntemler kullanılır. Kursiyerlerin öğrenme aşaması; periyodik bir şekilde takip edilecek, öğrenme yetersizliği var ise tespit edilip telafi edilir.

Bu şekilde öğrenme yetersizliği olan kursiyerler farklı grupların derslerine katılabilecek ve eksik öğrendiği konuları yeniden öğrenme şansı yakalayacaktır. Yeterlilikler arası geçişte; SRC düzeyi herhangi bir kurs belgesine sahip olunup başka bir düzeyde kurs belgesi alacaklar için, yönetmelikte bahsedilen yeni düzey kurs programının farklı süre ve konularını alarak programı tamamlayabilirler.

SRC Belgesi Programı

SRC Belgesi Programı

SRC Belgesi Program Süresi

SRC belgesi nereden alınır sorusu açısından programın süresi toplam 36 saat sürer. Kursun toplam süresi dikkate alındığında hafta içi günlük 2 saatten daha az; 6 saatten daha fazla, hafta sonu günlük 2 daha saatten az; 8 saatten daha fazla ders yapılamaz. Günlük olarak yapılan ders saatleri gelen taleplere göre izni verilen zaman süresinde kurs yapılarak kursun toplam süresi 36 saate tamamlanabilir.

Günde 6 saat eğitimin yapılması durumunda

1 Haftalık Zaman: Günde 6 Saat Eğitim x 5 Gün = 30 Saat

Toplam Eğitim Süresi: 1 Hafta X 30 Saat Eğitim = 30 Saat + 1 gün (6 Saat eğitim) = 36 Saat Eğitim

SRC Belgesi İçin İstenilen Belgeler

SRC belgesi nereden alınır ile birlikte SRC belgesini alabilmek için bazı şartlar bulunur. Karayolu taşımacılık faaliyetleri mesleki yeterlilik eğitimi yönetmeliğinde şöyle belirtilir. SRC belgesi için istenilen belgeler; Almak istenilen eğitim programına ait dilekçe (eğitim kurumları bu dilekçeyi size verir). Sabıka kaydı (kayıt esnasında yazılı beyan), 2 adet biyometrik fotoğraf, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu vatandaşlar için ise pasaport örneği, sürücüler için ehliyet fotokopisi ve mezuniyet durumunu belirten belge olmalıdır. Mezuniyet şartı olarak en az ilkokul mezunu olması öne çıkan bir şarttır. Mezuniyet durumunuzu gösteren belge kaybolduysa, mezun olduğunuz okuldan diploma kayıt örneğini çıkarabilirsiniz.

Yorum Bırakınız