Sevk İrsaliyesi Nedir?

Sevk İrsaliyesi

Stok ve ürün takibinin kolay bir şekilde sağlanabilmesi için sevk irsaliyesi dediğimiz olay işletmeler için olması gereken bir durumdur. Yani bir nevi bakıldığında bu sevk irsaliyesi şirketler için olmazsa olmaz bir durum olarak karşımıza çıkar. Bu makalemizin devamında ise sevk irsaliyesinin ne olduğuna nasıl bir durum olduğuna bakacağız.

Sevk İrsaliyesi Tanımı

Bir şirketin bir miktar ürünün satışını mümkün kılması söz konusu olabilir ve ya başka bir lokasyonda satış yapmak istediğinde yer değiştirmek isteyebilir. Bu durumlarda firmanın kendi adresleri arasında ya da başka bir firmanın adresi üzerine nakli söz konusu olabiliyor. Bu durumlar sonucunda nakil işlemlerinin her bir ayrıntılarının yazmış olduğu belgeye sevk irsaliyesi adı verilmemektedir. Satış yapıldıktan sonra ortaya çıkması durumu nedeni ile faturalara benzemiş olsa bile bu sevk irsaliyesi bir fatura değildir.

Sevk İrsaliyesinde bulunan bilgiler

Sevk İrsaliyesinde bulunan bilgiler nelerdir?

Sevk İrsaliyesinde Hangi Bilgiler Yer Alır?

Sevk irsaliyesi içerisinde yer alan bilgileri maddeler halinde sıralayacak olursak;

  • Belgenin irsaliye olduğunu belirten bir yazı yerini alır.
  • İrsaliyeyi düzenlemiş olan firma ya da şahsa ait ticari unvanı ve ya isim soy isim, vergi dairesi ve numarası, iş adresi gibi bilgiler yer alır.
  • Maliye bakanlığını temsil etmiş olan noter mühürü yer alır.
  • Taşınmış olan malların isimleri ve miktarları yer alır.
  • Ürünleri teslim alan şahıs ya da firmanın adı ve soyadı, vergi numarası ve vergi dairesi yer alır.
  • Ürünün teslim edileceği yerin adresi yer alır.
  • İrsaliyenin seri ve sıra numarası gibi bilgiler yer alır.

Bu bilgiler sevk irsaliyesi içerisinde yer alır.

Sevk İrsaliyesi Zorunlu Bir Belge midir?

Bu belgeyi düzenlemek ürün nakliyatları için zorunlu bir durumdur. Genel olarak firmalar kendilerine ait depolar arasında bile ürün değişimi yaparken bu belgeyi kullanmaları zorunludur.

Sevk İrsaliyesi Düzenlerken Nelere Dikkat Edilir?

Bu belgeyi ürünün satışını gerçekleştiren taraf taşıyor ise satıcı tarafından hazırlanır. Ama nakliyat durumunu alıcı kendi üstüne almış ise irsaliye belgesini alıcı olan taraf hazırlar. Bu belge aynı zamanda birden fazla kopya halinde çoğaltılmalıdır.

Sevk İrsaliyenin Faturadan Farkı Nedir?

Ticari değeri olan herhangi bir işlem faturalandırılmalıdır. Konşimento, malların taşınması durumunda düzenlenen bir belgedir. Özetle; Ürünün bir adresten başka bir adrese taşınması için satıcı firma tarafından irsaliye düzenlenirken, o ürünün direkt satışı için fatura düzenlenir. Ticarette yaygın olarak kullanılan bu iki işlem bazı yönlerden benzer olsa da temelde farklıdır. Peki konşimento ile fatura arasındaki farklar nelerdir? Ürünün irsaliyesi ile faturası arasındaki en temel fark; Fatura, ürünün satışı ile ilgili bilgiler içerir, örneğin B. malın satış tarihi ve ödeme tutarı. Faturadaki bu bilgiler irsaliyede yer almadığı için konşimento fatura yerine geçemez. Bu nedenle ürün kargolanırken olumsuzluklar yaşamamak için fatura düzenlenerek irsaliye ile birlikte alıcıya gönderilmelidir.

Önemli Not: Sevk irsaliyesi düzenlendikten sonra yedi gün içinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Taşıma Sözleşmesi

Bizi twitter da takip edebilirsiniz.

Yorum Bırakınız