Yeni Ümit K Belgesi http://www.yeniumitkbelgesi.com K belgesi türleri Tue, 07 Apr 2020 13:29:39 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.1 TAŞIMA SÖZLEŞMESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/tasima-sozlesmesi.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/tasima-sozlesmesi.php#respond Fri, 27 Sep 2019 11:58:33 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=313 Taşıma sözleşmesi

Taşıma sözleşmesi; taşıyıcı, yolcu ya da eşyayı bedel karşılığında bir yerden alarak, başka bir yere taşımayı kabul edilen sözleşme olarak ifade edebiliriz. Yani, taşıma sözleşmesinden bahsedebilmek için  bir taşıyıcının olması, taşıyıcının taşıma işlemini bir bedel karşılığında yapması ve yolcu ya da eşya taşıma işini yapması gibi hususların bir arada olması gerekir. Taşıma sözleşmesinin kurulması bakımından Türk Ticaret Kanununda herhangi bir geçerlilik şartı aranmadığı gibi, taşıma senedi düzenlenmesi zorunluluğu da yoktur.

Taşıma sözleşmesinin genel hükümlerinden yukarıda bahsettik. Taşıma sözleşmesinin unsurlarına da bakacak olursak bunları, taşıma işinin üstlenilmesi ve ücret olarak sıralayabiliriz. Taşıma İşinin Üstlenilmesine ise şu şekilde bir açıklama getirebiliriz. Taşıma için, yolcu veya eşyanın bir yerden diğerine götürülmesini ifade eder demiştik. Yolcu ya da eşyanın götürüleceği yerin, mutlak surette sözleşme yapılırken belirlenmesine gerek yoktur. Bu yer, sözleşme ile tanınan yetkiye dayanılarak, gönderen veya üçünün bir kişi tarafından sonradan da saptanabilir. Taşımanın sona ereceği yerin, taşımanın başladığı yerden belirli bir uzaklıkta olması gerekmez. Dolayısıyla aynı apartman içinde, ev eşyalarının bir kattan diğerine götürülmesi de taşıma olarak nitelendirilebilir. Taşıma sözleşmesinin kurucu unsurlarından bir tanesi de taşıma işleminin ücret karşılığında yapılmasıdır. (TTK 850/2.md.) Dolayısıyla ücretsiz yapılan taşımalar teknik anlamda taşıma sözleşmesi olarak nitelendirilemez ve TTK’ nın taşıma sözleşmelerine ilişkin hükümleri uygulanamaz. Bunlar hakkında genel kural gereği niteliğine uygun düştüğü ölçüde Borçlar Kanunun vekalete ilişkin hükümleri uygulanır.

Taşıma sözleşmesinin kuruluşu olarak TTK’ nın taşıma işlerine ilişkin genel hükümlerinde taşıma sözleşmesinin tanımı yapılmamış olsa da; eşya taşımaya ilişkin ikinci kısmında taşıma sözleşmesinin kuruluşuna ilişkin özel bir hüküm düzenlenmiştir. TTK’ nın 856/2.maddesine göre “taşıma senedi düzenlenmemiş olsa bile, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile taşıma sözleşmesi kurulur. Eşyanın taşıyıcıya teslimi, taşıma sözleşmesinin varlığına karinedir” hükmünü içermektedir. Bu nedenle taşıma sözleşmeleri herhangi bir geçerlilik şekline tabii değildir. Ancak, sözleşmenin yazılı olarak yapılması ispat kolaylığı sağlar.

Taşıma Sözleşmesinin Tarafları ve Sözleşmeyle İle İlgili Diğer Kişiler

  1. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları
  2. Gönderen: Taşıyıcının karşısındaki tarafını oluşturan ve bu sözleşmeyi kendi adına yapan kişi.
  3. Taşıyıcı: Eşya ve yolcu taşıma işini veya ikisini birden üstlenen kişi.
  4. Taşıma Sözleşmesi İle İlgili Diğer Kişiler
  5. Gönderilen: Taşınan eşyanın yolculuk sonunda teslim edileceği kişi.
  6. Taşınacak Eşyanın Sahipleri: Çoğunlukla gönderen ve gönderilenin taşınan eşyanın sahibidir. Bu durumda TTK’ daki gönderen ve gönderilene ilişkin hükümler uygulanır. Ancak eşyanın sahibinin gönderen veya gönderilen olmaması da mümkündür. Bu halde eşya sahibinin TTK’ nın taşıma işlerine ilişkin hükümlerinden yararlanması mümkün değildir, ancak genel hükümlerden yararlanması mümkündür. Örneğin, eşyanın maliki, gerekli koşulların varlığı halinde B.K’ nın 49.maddesindeki haksız fiil hükümlerine dayanabilir.

TTK’ nın dördündü kitap bölümünde taşıma işlemleri düzenlenmiştir. Bu bölümün birinci kısmında genel hükümler, ikinci kısmında eşya taşıma, üçüncü kısmında taşınma eşyası taşıma, dördüncü kısmında değişik tür araçlar ile taşıma, beşinci kısmında yolcu taşıma, altıncı kısmında taşıma işleri komisyoncusu düzenlenmiştir.

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/tasima-sozlesmesi.php/feed 0
Src Belgesi Nasıl Alınır? http://www.yeniumitkbelgesi.com/src-belgesi-nasil-alinir.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src-belgesi-nasil-alinir.php#respond Fri, 18 Jan 2019 13:14:55 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=288 Src Belgesi Alınırken Aranan Şartlar
Src Belgesi Nasıl Alınır ve şartlar nelerdir?

Src Belgesi Nasıl Alınır?

Ticari araç kullanmak isteyen ve bu sektörde görev alacak kişiler mesleki yeterliliklerinin bu göreve uygunluğunu kanıtlamak zorundadır. Ticari araç kullanacaklara verilen bu özel belge bazı şartlara tabii tutularak edinilmektedir. Sadece mesleki açıdan yeterlilik değil, ticari araç kullanmak ve ticari taşımacılık faaliyetlerinde bulunmak için src ve sürücü belgesi ile psikoteknik raporu gerekli görülmektedir.

           Src belgesi, asıl olarak ticari taşımacılık yapacak kişilerin mesleki yeterlilik düzeylerini gösteren bir belge olduğu için bu alanda faaliyet gösterecek her kişi mutlaka bu belgeye sahip olmak zorundadır. Adayların ise en fazla sorduğu sorulardan birisi de src belgesi nasıl alınır sorusudur. Belgeye sahip olmak için öncelikle yetkilendirilmiş ve bu belgeyi temin edecek olan bir kurum ile görüşülmelidir. Belgeye sahip olmak için gerekli şartları ve başvuru aşamasındaki evrakları tamamladıktan sonra yapılacak sınavdan başarı ile geçmeniz halinde ticari araç kullanabilme ve ticari taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilme belgesine sahip olabilirsiniz.

 Belgeye Sahip Olmak İçin Sınav Muafiyeti

Ticari araç kullanabilme ve taşıma görevlerinde yer almak için öncelikle kurumlar tarafından verilecek olan derslere mutlak katılım gerekmektedir. Verilen dersler ve eğitimler sonucunda yapılacak sınavlardan 60 ve üzeri puan alan kişiler, başarılı olarak kabul edilir. Ticari araç kullanabilmek için sınav muafiyeti ise, ehliyetin alım tarihleri ile ilgilidir.

25 Şubat 2003 tarihinden önce B. C. D ve E sürücü belgelerinden birine sahip olan kişiler gerekli başvuruları yaparak, var olan ehliyetlerine ticari araç kullanabilme ve idaresinde bulunabilme durumunu belgelerine işletebilirler. Böylece bu tarihten önce ehliyet sahibi olan sürücüler ayrıca bir sınava ve eğitime tabii tutulmadan ticari araç kullanabilme belgesine de sahip olabilirler.

 Muafiyet İçin Gerekli Evraklar

Muafiyet için mutlaka ilgili birime ehliyet tarihini gösterir ve ticari araç kullanma isteğini belirtir bir dilekçe yazılmalıdır. Dilekçe ile birlikte var olan ve 25 Şubat 2003 tarihinden önce alınan ehliyet fotokopisi mutlaka verilmelidir. Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık ve B sınıfı ehliyete sahip kişilerin 25 Şubat 2003 tarihinden önce çalışma durumlarını gösteren sigorta hizmet dökümü de muafiyet başvurusunda gerekli olan belgelerdendir.

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src-belgesi-nasil-alinir.php/feed 0
T TÜRÜ YETKİ BELGELERİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/t_turu_yetki_belgeleri.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/t_turu_yetki_belgeleri.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:30:51 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=140 T Türü Yetki Belgesi Nedir?

T Türü Yetki Belgesi

Tanım: Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

T1 YETKİ BELGESİ: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

T2 YETKİ BELGESİ: Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

T3 YETKİ BELGESİ: Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. Ücret tarifeleri, T1 ve T3 yetki belgesi sahipleri tarafından Bakanlığa, T2 yetki belgesi sahipleri tarafından ise terminalin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve bunlar tarafından “Görülmüştür” şerhi düşülür.

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/t_turu_yetki_belgeleri.php/feed 0
SRC 5 BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi5.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi5.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:27:59 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=137 Src 5 Belgesi 

Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

Src 5 BelgesiKarayolu ile Tehlikeli Mal Taşımacılığı belgesi ve eğitimi için src 5 belgesine sahip olunması gereklidir. Src 5 belgesi alabilmek için sürücülerin src 3 uluslararası eşya kargo taşımacılığı yada src 4 yurtiçi eşya kargo taşımacılığı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gereklidir. Bu sartları sağlayan kursiyerler src 5 belgesi vermeye yetkili kursa başvuru yaparak gerekli olan eğitimleri alıp sınava girerler. Src 5 belgesini alan sürücüler tanker, yanıcı ve yakıcı madde taşıyan araçları, kimyasal madde taşıyan araçları kullanmaya yetkili olurlar.

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

 

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi5.php/feed 0
SRC 4 BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi4.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi4.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:23:44 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=133 Src 4 Belgesi

Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 BelgesiYurtiçinde eşya kargo taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken bir belge türüdür. Src belgesi alan sürücüler pikap, kamyon, kamyonet, tır, çekici vd. araçları kullanabilirler. Src 4 belgesi için Mesleki Yeterlilik Eğitimi veren kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunarak yirmi sekiz saat eğitim alarak sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olarak bu belgeyi almaya hak kazanırlar. Src sınav yerleri, src belgesi sınav sonuçları ve src belgesi sınav soruları gibi bilgilere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi4.php/feed 0
SRC 3 BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi3.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi3.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:16:37 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=130 Src 3 Belgesi

Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 3 BelgesiUluslararası eşya, kargo ve yük taşımacılığı yapacak olan şoförler src 3 belgesi alırlar. Src 3 belgesi mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen sücüler 32 saatlik eğitime katılıp ulaştırma bakanlığının yapacak olduğu mye sınavına girip başarılı olduktan sonra bu belgeyi almaya hak sahibi olurlar. Src 3 belgesi ile ülke sınırları dışına çıkan sürücülerin bu belgeyi alarak çıkmaları zorunludur. Bu sertifika türüne sahip olabilmek için 32 saatli eğitime katılması gerekmektedir.

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi3.php/feed 0
SRC 2 BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi2.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi2.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:13:18 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=128 Src 2 Belgesi Nedir?

 Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı

SRC 2 BELGESİ
Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı İçin Src 2 Belgesi Almak İçin Alttaki Linki inceleyebilirsiniz. http://www.srcbelgesi.co/src2_belgesi.php

Yurtiçinde okul servisi, personel taşımacılığı, şehir içinde dolmuş ve ticari taksi kullanan, belediye otobüsü, şehirlerarası arizi ve düzenli sefer yapan sürücüler Src 2 belgesi almak zorundadırlar. Src 2 belgesi alan sürücüler kullandıkları araç türüne göre sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Örneğin 14 kişiye kadar koltuk kapasitesine sahip bir aracı kullanacak sürücülerin b,c,d ve e sınıfı sürücü belgelerinden birine sahip olmaları gerekmektedir. Kapasitesi 15 kişiden fazla yolcu taşıyan araçları ise sadece e sınıfı sürücü ehliyetine sahip olanlar kullanabilir. Ticari aracı yalnız başına src belgesi ile kullanılamaz. Mesleki yeterlilik belgesi ile birlikte sürücü ehliyeti ve psikoteknik değerlendirme raporunun da bulunması gerekmektedir.

Src 2 Belgesi

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

 

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi2.php/feed 0
SRC 1 BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi1.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi1.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:10:15 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=124 Src 1 Belgesi Nedir?

Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Mesleki yeterlilik belge türlerinden biri olan Src1 belgesi Uluslararası Yolcu taşımacılığı yapan ve bu işi bir meslek yada ticari amaçla yapan şoförler alırlar. Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan şoförler sınırlarımızın dışına çıktıklarında mutlaka src1 belgesine sahip olmaları zorunludur. Src1 belgesi alan otobüs şoförlerinin kullanacak olduğu araç türüne göre B sınıfı sürücü ehliyetine yada E sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası yolcu taşımacılığında büyük otobüs kullanacak şoförler 26 yaşını doldurmuş olmaları ve 63 yaşından gün almamaları gerekmektedir. Src 1 belgesi alan adaylar src 2 belgesini de almış kabul edilir. Src belgelerinin geçerlilik süresi ise süresizdir.

Src 1 Belgesi

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi1.php/feed 0
SRC BELGESİ http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:06:24 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=116 Src Belgesi Nedir?

Merkezimizde sınavlı src belgeleri ve eğitimleri verilmektedir. Src belgelerini ticari araç sürücüleri almak zorundadırlar. Örneğin, k yetki belgesi alan firmaların araçlarını kullanan sürücüler kullandıkları araç türleri ve taşıma cinsine göre src türü mesleki yeterlilik belgeleri almaları zorunlu olup, firmalarda çalıştırdıkları sürücülerinin src belgesi olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çünkü src belgesi olmayan sürücüye araçlarını teslim eden firma sahiplerine de ceza kesilmektedir.

Src 1 Belgesi  SRC1 Belgesi Uluslararası Yolcu Taşımacılığı

Src 2 Belgesi SRC2 BelgesiYurtiçi Yolcu Taşımacılığı

Src 3 Belgesi SRC3 Belgesi Uluslararası Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 4 Belgesi  SRC4 Belgesi Yurtiçi Eşya Kargo Taşımacılığı

Src 5 Belgesi  SRC 5 Belgesi Tehlikeli Eşya Taşımacılığı

Src belgesi eğitimleri ile ilgili olarak 0 212 641 13 13 pbx nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirisiniz.

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/src_belgesi.php/feed 0
PSİKOTEKNİK http://www.yeniumitkbelgesi.com/psikoteknik.php http://www.yeniumitkbelgesi.com/psikoteknik.php#respond Wed, 06 Jun 2018 13:00:12 +0000 http://www.yeniumitkbelgesi.com/?p=113 Psikoteknik Belgesi

Psikoteknik değerlendirme merkezimize sağlık bakanlığı onaylı psikoteknik belgeleri verilmektedir. 

İlgili Kanun Maddesi;
4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre;

Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar
MADDE 36-
d) (Değişik: RG 31/12/2010-27802) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları şarttır.

Src belgesi eğitimleri ile ilgili olarak 0 212 641 13 13 pbx nolu telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirisiniz.

]]>
http://www.yeniumitkbelgesi.com/psikoteknik.php/feed 0